Algemene voorwaarden

V1.1 – Laatste aanpassing 03/07/2020

Onze diensten dienen met 21% BTW belast te worden.

De reiskosten worden doorgerekend aan € 0,60 per kilometer.

In de prijs zijn telefoon-, fax- en materiaalkosten en de kosten van beeld- en tekstverwerking inbegrepen. De kosten van het kopiëren en verspreiden van materiaal op grote schaal (meer dan 10 exemplaren) komen voor rekening van de opdrachtgever.

Facturering vindt plaats per maand, op basis van werkelijk bestede uren en specificatie daarvan. Hierdoor heeft de opdrachtgever goed zicht op de kostenontwikkeling. Mocht blijken dat de bestede tijd de geschatte tijd gaat overschrijden, dan zullen wij hierover vroegtijdig met de opdrachtgever overleggen. Als de werkelijk bestede tijd lager uitvalt dan de gemaakte schatting, zijn de doorbelaste kosten ook lager.
haal (meer dan 10 exemplaren) komen voor rekening van de opdrachtgever.

Facturen dienen binnen de 30 dagen betaald te worden. Bij niet tijdige betalingen wordt een rentevoet van 8% op jaarbasis aangerekend.

Indien het door omstandigheden toch niet mogelijk is om de geplande begeleiding te laten plaatsvinden kan deze geannuleerd worden.  In geval van annulatie dient u met de volgende financiële implicaties rekening te houden: Indien een begeleiding meer dan één maand voor aanvang wordt geannuleerd zullen er geen kosten worden aangerekend; Annulatie tot twee weken voor de startdatum van de begeleiding: administratiekosten van €50 per geannuleerd begeleidingsmoment; Annulatie minder dan twee weken voor de startdatum: het volledige bedrag van de begeleiding;

Gelieve een annulatie schriftelijk te melden op het volgend e-mailadres: info@kokorobusiness.com