Kokoro Business | Advies voor een duurzaam gezondheidsbeleid

Advies

voor een duurzaam gezondheidsbeleid


Ontbreekt het je aan tijd en/of expertise om de kentering te maken naar duurzaam gezond gedrag? Voor jezelf en je medewerkers? Schakel dan de expertise in van ervaren consultants die samen met jouw team een duurzaam gezondheidsbeleid opzetten en uitwerken.


Kokoro Business | Advies voor een duurzaam gezondheidsbeleid

Well-being scan


Het resultaat: Een genuanceerd rapport dat de beleving van medewerkers met betrekking tot een aantal werkgerelateerde zaken in kaart brengt, aangevuld met aanbevolen acties.


Wat zeggen de ‘welzijnscijfers’ in jouw organisatie?


Well-being is hot. Maar vaak ontbreekt het je aan tijd en/of expertise om ermee aan de slag te gaan.

Er staat druk op de bedrijfsresultaten, hetgeen een impact heeft op budget voor welzijn en gezondheid. Dit legt dan weer druk op medewerkers. Wat op zijn beurt resulteert in verhoogde ziektekosten en daling van de performantie.
Tevreden en betrokken werknemers zijn onontbeerlijk voor een gezonde, fitte en efficiënte werkomgeving. Vanuit dit oogpunt heeft Kokoro een instrument ontwikkeld dat op eenvoudige wijze een scherp inzicht geeft in de perceptie van medewerkers binnen je bedrijf.

In 7 stappen naar een duurzaam gezondheids beleid


Het resultaat: Een concreet uitgewerkt beleid en advies voor duurzaam gezond gedrag in jouw bedrijf.


Gratis e-book: ‘in 7 stappen naar een duurzaam welzijnsbeleid’


Schakel de expertise in van onze ervaren consultants die samen met jouw team een duurzaam gezondheidsbeleid opzetten en uitwerken volgens deze 7 stappen:

  1. Task force oprichten
  2. Analyse huidige fase van welzijnsmaturiteit
  3. Analyse doelgroepen & noden
  4. Kernthema’s en visie op welzijn uitwerken
  5. Doelen en KPI’s bepalen
  6. Promotiecampagne opzetten
  7. Nudging: Integratie met andere interne processen & acceleratie door technologie